LietuviųEnglish (United Kingdom)
Pradinis puslapis Blues Stories Essays, Articles Bliuzo naktys istoriniuose Varniuose
Bliuzo naktys istoriniuose Varniuose
About Blues and Music - Straipsniai
There are no translations available.

Išklausykim visų nuomonių...

DE PROFUNDIS

BLIUZO NAKTYS ISTORINIUOSE VARNIUOSE

Literatūra ir menas 2005-07-22 nr. 3058

Atsimenu, buvo berods apie 1980-uosius. Mano tėvas, Dailės instituto Menotyros katedros vedėjas, pasiėmė tąsyk mane, jauną žmogų, į kelionę po Žemaitiją. Keliavo Dailės instituto menotyrininkai. (Kiekvieną vasarą tėvas, kartu su studentais, atlikdavo praktiką kurioj nors Lietuvos bažnyčioj). Atsimenu, pasukom į Varnius. Autobusą sustabdė siauram kely budintys milicijos darbuotojai. Smulkiai išsiteiravo, kas keliauja ir kokiais tikslais. Menotyrininkai? Apžiūrėti miestelio? Bažnyčių? Ekskursijos vadovai buvo smulkiai išklausinėti, ištardyti… Bet ar jūs žinot, kas ten vyksta? Kokiu metu keliaujat? Ne, nežinom. Nežinojom… Vis dėlto praleikit. Specialiai važiavom. Iš paties Vilniaus. Mes tik apžiūrėsim architektūrą… Pagaliau pareigūnai nusileido – įtikino taikūs, geranoriški ekskursantų veidai.

Varniuose tuo metu vyko atlaidai. Kaip žinia, didmiesčiuose per sovietmetį tebuvo atviros vos kelios bažnyčios. Ir tose buvo lankomąsi atsargiai, apsidairant, slaptai. Didmiesčiuose religinis gyvenimas buvo smarkiai užgniaužtas. Tik kažkokiose atokiose vietose žmonės išdrįsdavo atviriau pagarbint Dievą. Ir tai – tik paprasti žmoneliai, neturėję, ką prarast.

Tądien lijo. Neatsimenu architektūros. Tada berods tebeveikė šv. Aleksandro medinė bažnyčia. Katedra buvo uždaryta, o seminarija – apgriuvus… Neatsimenu architektūros… Visus jauno žmogaus įspūdžius nustelbė ir sugėrė patys atlaidai. Buvo pats vasaros vidurys. Smarkiai lijo. Aukšta žolė buvo permirkusi nuo vandens. Ant kalvos stiebėsi koplytėlė su šventu Dievo Motinos atvaizdu… Atsimenu, kaip tvirti, prakaulūs vyrai visu ūgiu krito į šlapią žolę ir ilgam liko gulėti ten kryžium. Ant jų tėškėsi lietus, bet, maldoje susikaupę kūnai, buvo nejautrūs. Moterys, nebejaunos moterys, su rožančium rankose šlapia žeme slinko keliais aplink koplyčią. Atokiau stovintis būrelis šiurkščiais žemaitiškais balsais, kaip rūsčiai, giedojo Kalnus… Tikėjimas tais draudimo laikais buvo kur kas gilesnis, tikresnis, skaudesnis, nei tas, prasiveržęs Sąjūdžio metais, atvėrus ilgai lauktas bažnyčių duris. Žmonės, pamiršę baimę, negalvojo apie užtvėrusius kelius milicininkus…

Tik žymiai vėliau sužinojau Varnių – seno Žemaitijos kultūrinio ir dvasinio centro istoriją. Nuo 1417 m. iki 1984 m. šis miestas buvo žemaičių vyskupijos centru. 1740-1864 m. veikusioj Varnių kunigų seminarijoj mokslus baigė Antanas Strazdas, Motiejus Valančius, vėliau tapęs seminarijos rektorium, o po jo sparnu studijas baigė ir Antanas Baranauskas, Antanas Vienažindys. 1850-1864 m. Varniuose rezidavo vyskupas Motiejus Valančius. Iš čia jis skleidė katalikybę, lietuvybę, raštingumą, blaivybę, darbštų ir skaistų gyvenimą. Iki pat Muravjovo laikų, kuomet aptiktas našiai besidarbuojąs lietuvybės vardan Varniuose, kaip ir kitose žemaitiškose parapijose, buvo atšauktas į Kauną. Ištremti jį pabijotą, mat buvo labai žmonių mylimas – galėjo kilti naujas pasipriešinimo rusinimui proveržis.

Pagret, Varniuose kurį laiką gyveno ir Simonas Daukantas. Kiek anksčiau, 1809 m. čia klebonavo Kiprijonas Zabitis– Nezabitauskis.

Šiandien Varnių Katedros rūsių kriptoje tebesiilsi įstiklintuose karstuose gerai išsilaikę įspūdingi kunigaikščių ir vyskupų Juozapo Arnulfo ir Simono Giedraičių kūnai. tebėra ten ir dar dešimties vyskupų palaidojimai. O pačioje Katedroje tebestovi garsusis vyskupų sostas.

1926-1931 m. Varniuose veikusioj konventracijos stovykloj buvo kalinami komunistinių pažiūrų žmonės, revoliucinio ir antifašistinio judėjimo dalyviai. Varniai – ir istoriniais randais pažymėta vieta.

Prisimindama gilioj jaunystėj patirtus įspūdžius, žinodama Varnius, kaip seną dvasinį ir kultūrinį centrą, istorinėmis kančiomis paženklintą vietą, klausiu, kodėl šiame nuošaliame Žemaitijos miestelyje jau kelintą vasarą paeiliui rengiami tarptautiniai bliuzo festivaliai? Ten šėliojantis jaunimas, o ir festivalio svečiai, matyt, menkai ką tenutuokia, apie miestelio istoriją, gilias dvasines tradicijas.

Taip neseniai dar išgyvenome religinio, dvasinio pakilimo laikus, o štai dabar – bliuzo festivaliai Varniuose! Kur buvusioj Akademijoj – ten dabar įsikūręs muziejus – vasaros metu renkasi Lietuvos šviesuomenė, prisimindama, ieškodama čia tautos gyliųjų šaknų. Varnių Katedra tebeatmena vyskupo Valančiaus ugningas prakalbas į liaudį. Miestelis savo gilioj atminty dar pamena Strazdą, Vienžindį, Baranauską ir daug kitų jaunų klierikų, sukauptai vaikščiojusių seminarijos takais su lotyniškomis knygomis rankose. Tebetvyro draudimo laikais primelsta šventu tikėjimu vieta…

Taip neseniai dar išgyvenome religinio, dvasinio pakilimo laikus. Juos pakeitė kiti – šventų vietų išniekinimo laikai. Trankios bliuzo naktys istoriniuose Varniuose… Išties, lyg kas šėliuotų šventoriuj.

 

DAIVA ADOMONYTĖ

____________

Kalba netaisyta

 

About Music

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
News image

G.Taškas - Šių dienų bliuzas: KENNY WAYNE SHEPHERD

1995 m. Amerikos blues žanro muzikinėje erdvėje pasirodo pirmas Kenny Wayne Shepherd albumas „Ledbetter Heights“. Jaunas gitaristas (18) muzikuoti pradėjo būdamas 7-erių, praktikuodamasMuddy Waters grojimo manierą. Vaikinas tiesiog užaugo bliuzinėje aplinkoje, nuo 13 metų grojo...

Skaityti daugiau
News image

Mindaugas Peleckis - Ar ilgai gyvuos koverių kultūra?

Mindaugas Peleckis Kas yra ir kada gimė pirmieji koveriai? Kodėl jie tokie gajūs ir ar ilgai lemta gyvuoti koverių kultūrai? Ar ji – teigiamas, ar neigiamas reiškinys? Tokios mintys kyla...

Skaityti daugiau
News image

Mindaugas Peleckis - Pasiklydę stiliuje: garso menininkams reikalinga revoliucija

Mindaugas Peleckis Asmeninio archyvo nuotraukoje: Dariaus Čiutos „Sound“. 2005-ieji, Kaunas. Jau kuris laikas netyla ginčai tarp muzikantų, muzikologų ir kalbininkų, kaip apibendrintai vadinti naujausias muzikos kryptis. Eksperimentinė muzika, postmuzika, drill,...

Skaityti daugiau
News image

Lukas Devita. Drąsos ir užuojautos orkestras – „Mahavishnu“ ir Johnas McLaughlinas

Lukas Devita 2008-10-20 Vasarą Vilniuje koncertavo atsikūręs legendinis džiazroko kvartetas „Return to Forever“, vėl primindamas stilių samplaikos įtaką ir reikšmę muzikiniam pasauliui. Puoselėti savotišką stilių „suliejimą“ (fusion) nebuvo lengva ir...

Skaityti daugiau
News image

Mindaugas Peleckis - „Grinderman“ – sielų šlifuotojo bliuzas

2007-12-05 Mute, 2007 Nickas Cave‘as savo kūryba džiugina jau daugiau kaip tris dešimtmečius, o pats neseniai atšventė penkiasdešimtmetį. Viena vertus - šio australo nereikia pristatinėti, kita vertus – jis visada...

Skaityti daugiau
News image

Gediminas Kajėnas - Alternatyvi muzika gyva, tik jai nėra kur skambėti...

2006-08-28Šią vasarą kaip niekad buvo daug įvairių muzikos festivalių, kurie vyko gražiuose gamtos kampeliuose, atokiose sodybose, prie ežerų. Šie festivaliai sukvietė alternatyvios muzikos – roko, bliuzo, reggae, pankroko, ska, elektroninės...

Skaityti daugiau

Lukas Devita - Vėl kelyje su Jacku Kerouacu

Jeigu paklausite kodėl Keruakas čia, reiškia jo neskaitėte.*****Lukas Devita - VĖL KELYJE SU JACKU KEROUACU Literatūra ir menas2004-10-01 Knygynų lentynose vėl pasirodė Jacko Kerouaco "Kelyje" ("On the Road", 1957), atstovaujanti...

Skaityti daugiau

Bliuzo poezija, proza

 • Sodas
 • ...iš Balt..
 • Liūdnas
 • Nutrūkęs
 • Namų
 • Hazmat

G. Sadauskas - Sodas: Nauja daina

Žinios praneša, kad vakar buvo daug aukų   Nepasimokė niekas vėl iš praeities pamokų   Kažkur sugriuvo namas, o kažkur sužlugo planai   Chaosas visuotinis skersai ir išilgai   Trokštų daugelis visus kitus be...

Skaityti daugiau
News image

Girl in Blues - Bliuzas iš .... Baltarusijos

Bliuzas iš .... Baltarusijos?!? Oh yea, baby…. Tuo negalėjau patikėti ir aš, pirmą kartą išgirdusi puikia anglų kalba traukiama “Look what you get, Girl”. Bet daina man velniškai patiko, pakėlė...

Skaityti daugiau

Lengstonas Hjuzas - Liūdnas bliuzas

http://minciu-pasaulis.net/ Lengstonas Hjuzas "Liūdnas bliuzas" Žemas mieguistas balsas dudena Prie pianino melodiją seną. Tai negras dainuoja. Gatvei iš lėto prieblandon skęstant, Blausiai dujų liepsnelei plazdant, Jis tyliai linguoja, Jis tyliai...

Skaityti daugiau

Julius Keleras - nutrūkęs bliuzas

Julius Keleras - nutrūkęs bliuzas  esu pienburnis, tamsoj ieškantis elektros jungtuko, esu pieno pilna burna juodą naktį bandantis grįžti, vėl įeiti, vėl atsinešti degtuką ir žiūrėti į apšviestą veidą, kuris atsiranda staiga jį atplauna šviesa, jis išnyra sekundei...

Skaityti daugiau
News image

Girl in BLues - Namų šeimininkės užrašai

Nekenčiu jos. Nekenčiu jos visą savo esybe. Negaliu nenusipurtyti vos tik apie ją pagalvojus. O užsiminus Brangiausiam, kad jos nekenčiu – išgirstų kiek įsižeidusį jo balsą – ir iš kur...

Skaityti daugiau
News image

Girl in Blues - Hazmat Modine charizma

Pavydėkit mums, kaimynai. O dar geriau – atvažiuokit pas mus, nes jau greit, jau tuoj, jau nebedaug, ir visi mes draugiškai galėsime patrepsėti, dainuodami - Uuap pap pira uap pap...

Skaityti daugiau
Banner
Banner